Caroux - Bastion de Cadiol - combinació Enclume-Madeleine-Tour Verte-Bastion - Caroux - Bastion de Cadiol - France
Caroux - Bastion de Cadiol - combinació Enclume-Madeleine-Tour Verte-Bastion

Caroux - Bastion de Cadiol - combinació Enclume-Madeleine-Tour Verte-Bastion

Caroux - Bastion de Cadiol - France

Information
Min / max altitude970m
Duration1 day
Main facingS
Route typeloop
GearFriends fins al cam no3, repetir fins al no2, micro-friends utils, tascons. moltes bagues Un rapel de 50 m.
Source

Aproximacio

arribar al Ravin de Cadiol (vegeu Accès du Bastion]). Si partem des-de Colombières, el sender (Piste du Cadiol - marques blaves) passa molt contra l’Enclume. Si partem des-de La Fage, arribar al Ravin de Cadiol dins quin baixem per trobar la Piste du Cadiol despres arribar a lo baixo de la paret. el inici esta abans de un gros bloc, en una fissura amb un arbust que ens porta a un sostre (altre via a la esquerra en una fissura).

L’ENCLUME] # Voie Ferret]

L#| 5c | 35 m |Remuntar la fissura fins al sostre que evitem per la dreta. recupeerm després un diedre. Un pas de restabliment amb molsa en la sortida. Reunió amb bloc.

La MADELEINE] # diverses variants : “Via de Trois Surplombs”, “Via Classica de la Face E”, “Spigolo E”…

Travessar la plataforma de la Madeleine per arribar al peu de la cara E de la Madeleine. La via de “Trois Surplombs” i la “Classica” començan al nivell de un sostre, el “Spigolo” més a la dreta. Noms escrits. Vias amb tascons preciosas.

Via de Trois Surplombs] # TD

L# | 5c | 35 m | Passar a la esquerra del sostre (IV+) després una mica en ascendencia esquerra per recupérar un tram de roca pero fácil (IV). recuperem a la dreta sota un desplom una fina fissura (V+, pitons). Reunios (2 quimics) a la dreta després de una travessia en placa (V). L# | 6a | 45 m | Anar a la dreta, pujar un petit diedre, travessar a la esquerra per altre diedre (1p) després arribar a la “Via Classica” al nivell del diedre plé de guano (reunió facultativa).

Voie Classique de la Face E] # TD-

L#2bis | 4c | 35 m | El matix inici que la precedente pero anar a la dreta després del sostre. Travessar sobre 5 metres i pujar recte (1 quimic) dins una roca vertical pero erosionada (molt maca !). aconseguir la mateixa reunió que per la precedente (quimics). L#3bis | 6a | 45 m | Anar a la esquerra en el desplom, passar una placa en IV després arriba a un diedre plé de guano. Reunió facultativa al peu del diedre. pujar el dièdre (V+), sortir a al esquerra després tornar una mica a la dreta per un pas en travessia dins una placa (6a/A0). passar un desplom tot recte (V) o a lo més fácil, restablirse sobre una plataforma i muntar la reunió amb merlets en el fil de la aresta 10 m més enllá.

Spigolo E] # TD-

L#2ter | IV+ ter | 15 m | Pujar la fissura evident en oblic a la dreta , reunió per muntar en la plataforma. L#3ter | V/V+ | 30 m | Travessar a la esquerra (1p) després pujar el fil aéri i erosionat, remuntar el diedre a la dreta i muntar la reunió a la esquerra del sostre cuadrat evident a dalt. Reunió amb 2 pitons. L#3’ter | V | 35 m | Recte cap amunt passant per diedres, arribem a la esquerra a la sortida de la “Classique” i de “Trois Surplombs” passant un desplom una mica descompost. Reunió amb bloc o 10 m más amunt en la aresta abans de la cadena de rápel.

Reunio amb cadena just a la dreta de la aresta. Un rápel de 5 m (obligat !) para arribar a la bretxa. es pot també escapar per un gran rappel de 40 m cara N i 3 min de cami que ens porta a la plataforma de la Madeleine.

L#4 | 4b | 40 m | Des-de la bretxa, pujar a lo més fácil (arbre, petit diedre), passar una placa expo després muntar la reunió en les blocs somitals del Roc qui Remue.

a prop del Roc qui Remue, trobem un rappel amb cadena que permes baixar (20-25 m) en la cara W dins la bretxa entre Roc qui Remue i la Tour Verte.

La TOUR VERTE] # cara S, 2 variants : Classic o per la Variant del socol

després de arribar a la bretxa, cal arribar a una ample plataforma al peu de un ressalt vertical, 50 a 60 m a dalt de la bretxa (L5 i L6).

cara S Classic] # (L1-L2)

L#5 | 4c | 25 m | Partir dins una mena de corredor de front una mica sota la arriba del rappel a la esquerra de la bretxa, corredor que es dirige cap a un gros castanyer . Des-de el castanyer sort una petita esquerda facil (IV+) pero amb restabliment penible en una placa amb molsa que permes arribar a una cornisa. R1 sobre 2 merlets + tascons. L#6 | 5b | 20 m | Travessar la cornisa cap a la dreta fins al seu final. Roca mitjana les 10 primers metres (V-). vorejar un desplom per la dreta per recuperar una curta i bonica fissura que passan bien en dülfer (V) abans de una placa curta que ens porta a la plataforma (IV+). desequipat. R2 amb gros blocs. anar en compte amb el fregament.

Variant del Socol] # TD/TD+

L#5bis | 6a | 25 m | Des-de la bretxa anar a la dreta en una voravia fins a un arbre. pujar recte (liquen !) després travessar cap a la esquerra (1 p) per arribar a la bonica fissura que solca el primer ressalt del socol. remuntarla. Reunio amb arbre i blocs.
L#6bis | 5a | 20 m | Pujar una curta fissura a dalt del arbre, passar una “bretxa”, pujar recte per asopegar sota la paret final i anar a la esquerra er trobar una debilitat i sortir en la plataforma a dalt del 2n ressalt del socol.

Face S Classique] # (L3) TD

Travessar la plataforma, anar a una mica a la dreta per trobar le naixement de una linia de fissuras i partir al centre de la paret gran que esta de front. localitzar un petit desplom/sostre a 15 m del sol.

L#7 | 6a | 50 m | Llarg mantingut. Seguir la linia de fissuras que puja cap a la esquerra i asopega sota aquest petit desplom (V). Travessar sota el desplom (V+) i passar per la dreta (1 quimic) i pujar una fissura/escama atlética (V+/6a). més amunt, restablirse dins una terrassa i arribar al cim per al esquerra. Reunió amb blocs.

Des-de el cim trobar cap al W un rappel amb cadena que diposita dins la bretxa (20 m) des-de on es pot escapar (rappels en arbre).

El BASTION : La Directe] # TD

L#8 | 5b | 40 m | Partir mes abaixo de la bretxa després de una desgrimpada herbada facil que arriba a un gros arbre. Remuntar dins un diedre evident en primer lloc inclinat després vertical. V si evitem el final del diedre per la dreta. més dur tot recte. R1 en una plataforma (quimics). L#9 | 6a+ | 30 m | Seguir un sistema de fissuras en una paret vertical. 2 quimics. L#10 | 4c | 35 m | 1 pas al inici (IV+) després un o dues ressalts facils (III+) faciles de evitar a peu. 20 m de escalada.

Descens

Des-de el cim del Bastion récupérar la Piste Supérieure du Cadiol (marcada de groga) i seguirla, o en la puajda, en direcció dela ltipla (NW), a en al baixada, en el Ravin de Cadiol (SE), segon el acces fet.

Un de les mes llargs combianció del Caroux en aquest nivell. La variant del sócol de la Tour Verte desequipada demana proteger en el V+/6a amb liquen. hi ha diverses variants possibles per fer aquesta bonica combinació (al nivell de la Madeleine i del Sócol sobretot).

Creative Commons logo

The text and images in this page are available
under a Creative Commons CC-by-sa licence.