Calanques - Melette - La Lèbre - arete du duo - Calanques - Melette - La Lèbre - Provence - France

Calanques - Melette - La Lèbre - arete du duo

Calanques - Melette - La Lèbre - France

Information
Min / max altitude370m
Main facingW
Source

Via maca descrita dins “les 400 plus belles escalades” de Rébuffat. molt bonica aresta classica

Via

L#| 5c | 35 m L#| 6a | 20 m

No hi ha reunió dins la sortida

Creative Commons logo

The text and images in this page are available
under a Creative Commons CC-by-sa licence.