Pic de Certascan - Via Mejorana - Pic de Certascan - Couserans - Aran N - Spain
Information
Min / max altitude2240m / 2853m
Duration1 day
Main facingE
Route typeloop
GearFriends
Source

Aproximació

Pujar al pic de Certascan (des del refugi], per exemple), i des d’allà anar a buscar un collet que queda just al N del pic, baixar per la canal cap a l’est, fins al peu de la paret que ens queda tota l’estona a la dreta. Des del peu de paret veurem el primer parabolt.

La via

L#| 5a | 45m L#| 4b | 35m L#| 5c | 40m L#| 4b | 20m

Escalada en esquists compactes. Les dificultats es concentren en el 3r llarg, un diedre de 5c on haurem de superar dos sostrets.

Retorn

Des del cim tornarem cap al refugi pel mateix camí de pujada.

Hi ha poques assegurances, tot i que estan ben posades en els passos clau. Recomanable portar friends variats.

Creative Commons logo

The text and images in this page are available
under a Creative Commons CC-by-sa licence.