Kharsang (خرسنگ) - 3950, culmen - Iran
Kharsang (خرسنگ)

Kharsang (خرسنگ)

Iran

3950 m