Grytehorga - 1200, culmen - Norway
Grytehorga

Grytehorga

Norway

1200 m