Spitzhorli - 2737, culmen - Valais E - Pennine Alps E - Switzerland
Spitzhorli

Spitzhorli

Valais E - Pennine Alps E - Switzerland

2737 m