Pic de Neuvielha - 3091, culmen - Bigorre - Ordesa - France
Pic de Neuvielha

Pic de Neuvielha

Bigorre - Ordesa - France

3091 m

Information
Source

Neu (o nhèu) vielha vol dir neu vella en occità, en referència a la glacera.

Routes