Nevado Ishinca - 5530, culmen - Peru

Nevado Ishinca

Peru

5530 m