Vilyuchinsky - 2173, culmen - Russia
Vilyuchinsky

Vilyuchinsky

Russia

2173 m