Zimina - 3119, culmen - Russia
Zimina

Zimina

Russia

3119 m