Coll de la Riberata (o Ribereta) - 2401, pass - Couserans - Aran N - Spain
Coll de la Riberata (o Ribereta)

Coll de la Riberata (o Ribereta)

Couserans - Aran N - Spain

2401 m

Information
Source

Coll que separa el pic de Mariola de la roca Espana. Als mapes hi surt com a Ribereta, però la gent del país en diu Riberata.