Kangbachen - 7902, culmen - Nepal
Kangbachen

Kangbachen

Nepal

7902 m

The Kangchenjunga range includes

  • Kangbachen (7902 m)
  • Yalung Kang] (or Kangchenjunga West, 8505 m)
  • Kangchenjunga] (the main summit, 8586 m)
  • Kangchenjunga Central (8482 m)
  • Kangchenjunga South] (8494 m)