Sobrepuny - 1656, culmen - Catalan ranges - Spain
Sobrepuny

Sobrepuny

Catalan ranges - Spain

1656 m

Information
Source

Pic característic de la Serra del Catllàràs (comarca del Berguedà - Catalunya), encara que no el més alt. Bonica zona de boscos, masos abandonats i cingleres calcàries.

El cim pot pujar-se des de diversos vessants. La cosntrucció d’alguna pista ha fet un xafastre important.