Pui de Pouet - 2022, culmen - Couserans - Aran N - Spain
Pui de Pouet

Pui de Pouet

Couserans - Aran N - Spain

2022 m

Information
Source

Punt culminant de la serra d’Aurati, també conegut com a Cuco.