Slettheia - 588, culmen - Norway
Slettheia

Slettheia

Norway

588 m