Dudh Kundali - 6045, culmen - Nepal
Dudh Kundali

Dudh Kundali

Nepal

6045 m