Collada de la Menera - 2681, pass - Upper Ariège - Andorra - Andorra
Collada de la Menera

Collada de la Menera

Upper Ariège - Andorra - Andorra

2681 m

Information
Source

Col séparant les pics de la Menera et de Serra Seca, silloné par le GR d’Andorre.