Coll de Baborte o de Pedres Blanques - 2596, pass - Upper Ariège - Andorra - Spain
Coll de Baborte o de Pedres Blanques

Coll de Baborte o de Pedres Blanques

Upper Ariège - Andorra - Spain

2596 m

Coll entre el pic de Baborte i el de Pedres Blanques, a no confondre amb el coll de Sellente, també anomenat de Baborte en alguns mapes.