Agulles de Comalestorres - Primera i Segona Agulles - 2400, culmen - Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes - Spain

Agulles de Comalestorres - Primera i Segona Agulles

Luchon - Posets - Maladeta - Aigüestortes - Spain

2400 m

Information
Source

La primera i segona agulles s’agrupen en un sol sector d’escalada.