Pic de Sanfonts - 2889, culmen - Upper Ariège - Andorra - Spain
Pic de Sanfonts

Pic de Sanfonts

Spain

2889 m

Information
Source

Bibliografia

Valls Ferrera d’Areo i Ferrera de Tor i Ascensió al Pic de Sanfons per Antoni Barrie. Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya, 1917, no270, p.178-185.