Coll de Llurri - 2211, pass - Couserans - Aran N - Spain

Coll de Llurri

Upper Ariège - Andorra - Spain

2211 m

Permet de passar de l’estany de Certascan cap als de Romedo (de dalt i de baix).