Golyama Popova Kapa - 2704, culmen - Bulgaria
Golyama Popova Kapa

Golyama Popova Kapa

Bulgaria

2704 m