Amagi-san (天城山) - 1405, culmen - Japan
Amagi-san (天城山)

Amagi-san (天城山)

Japan

1405 m