Banzaburodake (万三郎岳)  - 1405, culmen - Japan
Banzaburodake (万三郎岳) 

Banzaburodake (万三郎岳) 

Japan

1405 m