Pic de Mariola - 2661, culmen - Couserans - Aran N - Spain
Pic de Mariola

Pic de Mariola

Couserans - Aran N - Spain

2661 m

Information
Source

Pic més alt de tots els que envolten l’Estany de Mariola, al Pallars.