Portella de la Coma d'en Garcia - 2534, pass - Upper Ariège - Andorra - France

Portella de la Coma d'en Garcia

Upper Ariège - Andorra - France

2534 m

Information
Source

Coll situat a l’extrem de la Coma d’en Garcia (cap a l’E des del coll de Pimorent). Punt de pas per anar cap a la Coma d’Or o bé cap al refugi de Besines a l’hivern.

Routes