Pic de Cornave - 2756, culmen - Couserans - Aran N - France

Pic de Cornave

Couserans - Aran N - France

2756 m

Information
Source

Avantcim NW de la Barlonguèra]. La gran cara W del pic de Cornave està farcida de corredors. Aquesta cara queda limitada al N per la xemeneia de Cornave] i al SW pel port de Lesca.