Gra de Fajol - 2708, culmen - Puigmal - Canigó - Albera - Spain

Gra de Fajol

Puigmal - Canigou - Albères - Spain

2708 m

Information
Source

A algunes ressenyes s’hi refereixen com a Gra de Fajol Gran o Gra de Fajol de dalt.