Pic del Racó Gros - 2779, culmen - Puigmal - Canigó - Albera - France

Pic del Racó Gros

Puigmal - Canigou - Albères - France

2779 m

Information
Source

Història

  • Primera ascensió hivernenca : 19 de març de 1933 - Lluís Estasen i companys.

Bibliografia

  • Recó Gros í Recó Petit per Lluís Estasen, Butlleti CEC, 1934, no467, p.141 : esmant de la 1ra ascensió hivernenca.