San Gorgonio - 3505, culmen - United States
San Gorgonio

San Gorgonio

United States

3505 m