Pic Nègre de Juclar - 2584, culmen - Upper Ariège - Andorra - Andorra
Pic Nègre de Juclar

Pic Nègre de Juclar

Andorra

2584 m

Information
Source

A no confondre amb el Pic Nègre de Joclar], més al N, segons la nomenclatura dels 1:25.000 francesos.