Puerto de Arratil - 2528, pass - Bigorre - Ordesa - France

Puerto de Arratil

Bigorre - Ordesa - France

2528 m